Trong 2 ngày 18 & 19/12/2008, tại Trung tâm Giáo dục, Đào tạo và Hội thảo Quốc tế FideS, Stellar Management đã tổ chức khóa học chuyên đề “Quản lý Rủi ro Tài chính” dành riêng cho những nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

Mục tiêu của khóa học là nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng để nhận dạng, phân tích và đo lường các loại rủi ro tài chính mà doanh nghiệp thường gặp phải trong hiện tại cũng như trong tương lai xa; phát triển khả năng để xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả; học và thực tập về một số phương pháp và công cụ tiên tiến trên thế giới để quản lý rủi ro tài chính.

Nội dung khóa học đã hướng đến việc giúp doanh nghiệp hiểu các nguyên lý quan trọng về quản lý rủi ro tài chính, các bước thiết yếu trong quy trình quản lý rủi ro, và các công cụ tiên tiến về quản lý rủi ro như các công cụ phái sinh để xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro toàn diện.

Khóa học được giảng dạy bởi Giáo sư Tiến sĩ Phạm Toàn Thiện, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng với 30 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong các tổ chức tài chính công cũng như tư tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới.