Trong 2 ngày 15 & 16/12/2008, Stellar Management đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khóa học chuyên đề “Quản trị Rủi ro Tài chính” dành riêng cho lãnh đạo và quản lý các ngân hàng và tổ chức đầu tư, tài chính và tín dụng. Khóa học được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế ĐHQG Hà Nội.

Khóa học đã thu hút được 48 học viên đến từ 22 đơn vị khác nhau ở khu vực phía Bắc. Các học viên đã cùng Giáo sư Tiến sĩ Phạm Toàn Thiện, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng với 30 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong các tổ chức tài chính công và tư như Ngân hàng Trung ương Hoa kỳ tại New York, Ngân hàng Thế Giới và Ngân hàng Mỹ (Bank of America), tìm hiểu và phân tích các vấn đề rủi ro tài chính mà các ngân hàng và tổ chức tín dụng thường phải đối mặt; xác định các loại rủi ro tài chính mà ngân hàng và các tổ chức tài chính Việt Nam đang phải đối mặt. Giáo sư Tiến sĩ Phạm Toàn Thiện cũng đã trình bày và thảo luận cùng các học viên về các công cụ quản lý rủi ro tài chính đang được sử dụng tại các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng trên thế giới và tại Việt Nam và các phương án đưa các công cụ quản lý rủi ro tài chính vào việc điều hành thực tiễn các ngân hàng và tổ chức tài chính, tín dụng giúp bảo đảm, duy trì và gia tăng lợi nhuận.