TP. HCM, ngày 9 tháng 5 năm 2012, Đại học California Miramar University, Hoa Kỳ (www.calmu.edu) và Tổ hợp Giáo dục, Đào tạo và Tư vấn Quốc tế Stellar Management (www.stellarvietnam.com) chuyên ngành quản lý và quản trị kinh doanh – tổ chức buổi hội thảo về chủ đề:"Quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng" với diễn giả là Giáo sư, Tiến sĩ Dominic Mwenja – Giám đốc trường Đại học tổng hợp California Miramar Hoa Kỳ (CMU) và phần tham luận của giáo sư Augustine Hà Tôn Vinh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Stellar Management.

Thành phần tham dự gồm hơn 100 lãnh đạo và quản lý từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi hội thảo nhằm đem đến một cái nhìn chuyên sâu và toàn cảnh cũng như một vài giải pháp hữu hiệu và thiết thực cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam nhằm giúp quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Suy thoái kinh tế thường tạo ra những thay đổi lớn lao trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, làm thay đổi thái độ và hành vi của khách hàng đối với rất nhiều danh mục sản phẩm, cả hữu hình và vô hình. Để có thể đương đầu với các khó khăn và khủng hoảng, doanh nghiệp cần hiểu rõ về doanh nghiệp của mình, hiểu rõ môi trường cạnh tranh hiện tại, hiểu thế nào là sự hủy hoại sáng tạo, và những gì doanh nghiệp đạt được hôm nay không nhất thiết sẽ đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới. Sóng gió của khủng hoảng khiến nhiều doanh nhân trắng tay và thất bại. Đây cũng là lúc mà nhiều người ý thức được tầm quan trọng của tri thức và nhu cầu cần được tái đào tạo. Để chuẩn bị tốt cho việc đương đầu vượt qua sóng gió tiếp tục chinh phục thương trường, không có cách nào khác là luôn trau dồi và trao đổi kiến thức quản lý để dẫn dắt doanh nghiệp của mình tồn tại và phát triển bền vững.

Sau chương trình hội thảo, Stellar Management và Đại học Tổng hợp California Miramar đã giới thiệu 2 khóa học cao cấp. Một khóa Lãnh đạo Chiến lược dành riêng cho thành viên HĐQT, HĐTV, Tổng giám đốc và các Phó TGĐ. Khóa học gồm nhiều môn cao cấp như "lãnh đạo chiến lược, sáp nhập hay hợp tác chiến lược, đàm phán quốc tế, v.v." và một khóa Quản lý Điều hành dành riêng cho các Giám đốc doanh nghiệp và các Phó GĐ đặc trách, gồm các chuyên môn như "chiến lược quản lý nhân sự, sản xuất kinh doanh, marketing, tài chính doanh nghiệp, v.v,. Các chương trình đào tạo trên đây dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 6 năm nay.

Stellar Management và ĐH Miramar sẽ thường xuyên tổ chức gặp gỡ các doanh nhân, doanh nghiệp để giúp nhau cập nhật thông tin mới nhất của quốc tế và khu vực về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, chiến lược phát triển bền vững... Các bài tham luận, các buổi mạn đàm của doanh nhân, quản lý doanh nghiệp theo những đề tài trên sẽ được chọn lựa và tổng hợp thành những bài tham khảo trong Chuyên san về Quản trị doanh nghiệp của Stellar Management.