Sáng ngày 02/12/2008, tại Trung tâm Giáo dục, Đào tạo và Hội thảo Quốc tế FideS đã diễn ra buổi hội thảo chuyên đề “Khủng hoảng Tài chính tại Hoa Kỳ và Bài học cho Các Tập đoàn và Doanh nghiệp Việt Nam”.