Stellar Management, hợp tác với  Đại học California Miramar University, Hoa Kỳ, xin kính gửi quý CEO, Anh Chị doanh nhân, Chuyên gia tài chính, thông tin chương trình đào tạo cấp cao về việc "Sử dụng đòn bẩy tài chính, vốn vay nợ (LBO)" trong các thương vụ đầu tư, mua bán, sáp nhập, thâu tóm doanh nghiệp (M&A).