Tổ hợp Giáo dục, Đào tạo và Tư vấn Quốc tế Stellar Management là một tổ chức chuyên ngành về quản lý và quản trị kinh doanh do các giáo sư và chuyên gia Hoa Kỳ thành lập vào cuối năm 2007. Nhóm giáo sư & chuyên gia này đã có nhiều năm làm việc ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới; đặc biệt là đã từng tham gia giảng dạy các môn về quản lý, quản trị kinh doanh cho hầu hết các tập đoàn, các tổng công ty hàng đầu của Việt Nam như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dệt May, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT, Công ty Mobifone, Công ty Vinaphone, VietTel, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Thủy sản, nhiều tổng công ty xây dựng, cầu đường và các ngân hàng như VietcomBank, BIDV, AgriBank v.v... Ngoài lĩnh vực đào tạo, nhóm giáo sư & chuyên gia này ngay từ những năm đầu của thời kỳ "Đổi Mới" còn làm tư vấn quản lý chiến lược, tài chính dự án cơ sở hạ tầng, đầu tư ngân hàng & tài chính, quản lý rủi ro trong kinh doanh trong nhiều dự án của các công ty đa quốc gia đặc biệt cho Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng như cho nhiều các Tập đoàn và Tổng công ty Việt Nam.