Công việc của bà tại công ty công nghệ sinh học Sequenom (NASDAQ: SQNM) có cơ sở tại Đức bao gồm marketing, quan hệ công chúng, tiếp cận truyền thông và các quan hệ với nhà đầu tư. Là cựu giảng viên tại trường đại học CS bang Fullerton và nhà phát triển chương trình dạy tại đại học Grand Canyon, bà Padilla kết hợp phương pháp dạy năng động với sự thiết kế của cách dạy đổi mới nhằm cải tiến cơ sở kiến thức cho các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai. Với bằng thạc sĩ về y tế cộng đồng và bằng cử nhân về giáo dục y tế tại Đại học bang San Diego (SDSU), California, Hoa Kỳ, bà đang hoàn thành chương trình Tiến sĩ về chính sách công, chuyên sâu về tính lãnh đạo và quản lí phi lợi nhuận trực tuyến tại Đại học Walden.