Ông đã có 24 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều vị trí quan trọng cho các công ty, tổ chức khác như Giám đốc phát triển tài chính, Thành viên ban quản trị của Ngân hàng Moscow KMB, Giám đốc cao cấp M & A và phát triển tổ chức- Các ngân hàng chi nhánh quốc tế, Trợ lý Giám đốc phát triển tài chính tổ chức- Ngân hàng Hambros, London, Phó Chủ tịch tổ chức đầu tư Europa, Milan...Ông cũng là nhà sáng lập và là vị chủ tịch đầu tiên của Phòng thương mại Italia tại Việt Nam (Icham). Lĩnh vực chuyên môn của ông là chiến lược tài chính, mua bán và sáp nhập...Ông đã nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Chiến lược và Tài chính của trường Quản lý, đại học California tại Los Angeles, Hoa Kỳ (UCLA).

Ông dạy môn Chiến lược tài chính cho các doanh nghiệp.