Từng giữ chức vụ như giám đốc điều hành cho hai tổ chức khởi nghiệp thành công, giám đốc điều hành của chương trình nguồn nhân lực lớn nhất quốc gia, và chủ tịch của một công ty xuất bản, phát sóng và truyền thông vững mạnh trị giá 200 triệu USD, Doyle Young là một chuyên gia được công nhận trong việc xây dựng và điều hành các tổ chức thành công.

Thành tích hoạt động của Doyle đã được trường Đại học kinh doanh Harvard, Đại học kinh doanh Michigan, và thời báo Wall Street công nhận. Ông là một diễn giả thường xuyên cho nhiều tổ chức chuyên nghiệp như: Học viện doanh nhân, Hội đồng nguồn nhân lực, Bộ Lao động Mỹ, Hiệp hội quản lý Hoa Kỳ, và nhiều tổ chức khác. Ông cũng đã xuất hiện trên truyền hình và đóng góp thường xuyên cho các ấn phẩm kinh doanh đa dạng bao gồm Covey Executive Excellence and Personnel News. Ông viết bài cho một chuyên mục báo quốc gia về các chủ đề phát triển lực lượng lao động được 2,5 triệu độc giả tại hơn 25 thành phố đón đọc. Doyle là đồng tác giả của cuốn sách "Tổ chức Thay đổi liên tục: Tạo năng lực cho sự thay đổi không ngừng, học tập và nâng cao ...". Cuốn sách thứ hai của ông "Vượt qua sự yếu kém thực hiện" được phát hành vào đúng mùa hè năm 2010.

Ông có bằng cử nhân về tâm lý công nghiệp của trường đại học bang Cal, Northridge và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường đại học Golden Gate. Doyle bắt đầu giảng dạy cho đối tượng sau đại học các khoá học về lãnh đạo doanh nghiệp tại CMU từ mùa xuân năm 2010.

Ông dạy các môn Lãnh đạo và Chiến lược phát triển tổ chức, Huấn luyện và Cố vấn, Đàm phán và Giải quyết tranh chấp, Quản lý Tái cấu trúc các Doanh nghiệp lớn và Doanh nghiệp nhà nước, Chiến lược của Doanh nghiệp và Đối tác chiến lược, Phát triển và Quản lý chiến lược nguồn nhân lực, Chiến lược và Văn hóa doanh nghiệp