Ông đã và đang làm việc cho một số công ty, tổ chức như Navigos, Kantarmedia TNS, Officience, Unilever, Ngân hàng tiêu chuẩn đặc quyền, Khách sạn Hilton, Khu nghỉ dưỡng Scuba Diving…

Christian có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực như Quản trị kinh doanh, Giáo dục và ngành công nghiệp dịch vụ. Ông đã có 2 bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Khoa học chính trị tại Paris, Pháp.

Ông dạy các môn như Giao lưu văn hóa quốc tế, Xây dựng hình ảnh cá nhân và các nghi thức ngoại giao, Kĩ năng gặp gỡ đối tác, xây dựng và phát triển các mối quan hệ xã hội.