Giáo sư có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính và là Bộ trưởng Bộ Tài chính từ những năm 1960 với Ngân hàng Nhà nước miền nam Việt Nam. Ông đã từng làm việc ở các vị trí như Phó Chủ tịch Tập đoàn phát triển Beacon- Houston, Texas; Tập đoàn sản xuất Dược phẩm OPV với vị trí Tư vấn chính sách và phát triển kinh doanh. Giáo sư Trừng hiện đang giảng dạy trong chương trình Thạc sĩ Quản Trị Kinh doanh liên kết giữa Đại học Maastricht của Hà Lan và Đại học Bách Khoa tại TP. Hồ Chí Minh. Và hiện tại, Giáo sư cũng là tư vấn cấp cao của Chương trình Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại TP. Hồ Chí Minh của Đại học Tổng hợp Hawaii. Giáo sư Trừng giữ vai trò làm Tư vấn cao cấp Chương trình Hợp tác quốc tế cũng như là giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Quản trị Kinh doanh Hà Nội (HSB), thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo sư Trừng nhận bằng Thạc sĩ Kinh Tế với chuyên ngành phát triển Kinh tế từ Đại học Yale nổi tiếng tại Hoa Kỳ (năm 1964) và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh từ Đại học Harvard (1978), và ông đã hoàn tất hai năm chương trình Tiến sĩ với chuyên ngành Kinh tế Chính trị và Chính phủ tại Trường Kennedy, Đại học Harvard.

GS Trừng dạy các môn như:  lãnh đạo và chiến lược phát triển tổ chức, chiến lược của doanh nghiệp và đối tác chiến lược, chiến lược và văn hóa doanh nghiệp.