Trong suốt 25 năm qua, ông tham gia giảng dạy, làm chuyên gia tư vấn và là một doanh nhân năng động. Lĩnh vực chuyên môn của ông là quản trị chiến lược, doanh trí và lãnh đạo. Ông giảng dạy và tư vấn chuyên môn các lĩnh vực trên tại Hoa Kỳ, Châu Phi và Châu Á. Là một doanh nhân, giáo sư Mwenja đã từng thành lập và quản lý nhiều hoạt động kinh doanh từ xuất nhập khẩu, bán lẻ, bán sỉ, cung cấp đến việc đào tạo quản lý và các tổ chức phi lợi nhuận.

Giáo sư Mwenja có bằng Cử nhân và Thạc sĩ tại ĐH Murray State ở bang Kentucky, Hoa Kỳ; và Tiến sĩ về lĩnh vực quản lý chiến lược tại ĐH Quốc tế Alliant ở San Diego, bang California, Hoa Kỳ.

Ông dạy môn Đàm phán và Giải quyết tranh chấp.