Chương trìnhThạc sĩ trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để hiểu, quản lý hay tạo ra sự nghiệp tài chính, kinh doanh, lãnh đạo ở cấp quản lý cao hơn. Chương trình nàycũngcung cấp cho doanh nghiệp vàc ác chuyên gia lãnh đạo các công cụ để phát triển kiến thức, thái độ và tập hợp kỹ năng đểt hực hiện có hiệu quả, có đạo đức và sáng tạo trong môi trường doanh nghiệp hoặc kinh doanh.

* Lựa chọn chương trình MBA nếu:

  • Bạn đang sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp nhưng cần thêm kĩ năng và sự tín nhiệm để giao dịch với người cho vay, các nhà đầu tư và khách hàng.
  • Bạn sáng tạo và muốn tư duy và tìm hiểu các phương pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề
  • Bạn tìm hiểu và quan tâm tới việc giải quyết các vấn đề kinh doanh
  • Bạn chấp nhận rủi ro để đạt được các mục tiêu.
  • Bạn sở hữu các kĩ năng lãnh đạo tự nhiên và không ngại đảm trách tình huống
  • Bạn thích quá trình đấu tranh, đàm phán và ra quyết định.
  • Bạn thích làm việc với mọi người và là một thành viên trong nhóm.
  • Bạn muốn phát triển các mối quan hệ công việc.
  • Bạn muốn có các kĩ năng đẻ khởi nghiệp và điều hành công việc kinh doanh.
  • Bạn muốn học cách quản lý lĩnh vực kĩ thuật hay nghệ thuật mà bản thân đang theo đuổi.

Chương trình đào tạo MBA

Học viên phải hoàn thành xuất sắc 39 tín chỉ dưới đây:

Các khóa học chính bắt buộc

27 Tín chỉ

Các khóa học trọng tâm

12 Tín chỉ

Tổng số khóa học trong chương trình  MBA

39 Tín chỉ

Các khoá học cơ bản bắt buộc để lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh          

Mã số khoá học                              Tiêu đề                                         Tín chỉ
MIS6110                                Hệ thốngthông tin quản lý                            3          
MKT6120                               Quản lýmarketing                                        3
ORG6130                               Hành vi tổ chức                                           3
ACC6140                               Quản lýkế toán                                            3
ECO6150                               Quản lýkinh tế                                             3
FIN6160                                 Quản lýtài chính                                          3

MGT6170                               Quản lýđiều hành                                         3
HRM6180                               Quản lý nguồn  nhân lực                                3
BUS6190                               Chiến lược kinh doanhCapstone                      3

Mô tả các khóa học trọng tâm của chương trình MBA

MIS 6110 Hệ thống thông tin quản lý

Khóa học này tập trung cung cấp cho các học viên sự hiểu biết về bản chất của công ty kỹ thuật số và các vấn đề quan trọng trong việc tổ chức và quản lý doanh nghiệp. Các nhà quản lý của công ty kỹ thuật số cần xác định những thách thức mà doanh nghiệp của họ phải đối mặt, hiểu được những công nghệ đó sẽ giúp cho họ vượt qua những thử thách này; thiết kế quá trình kinh doanh nhằm tận dụng lợi thế của công nghệ và tạo ra các thủ tục và chính sách quản lý để thực hiện các thay đổi cần thiết.

(3 tín chỉ)

MKT 6120 Quản lý Marketing

Khám phá các quá trình và các khái niệm về marketing từ quan điểm quản lý. Khóa học sẽ phân tích các công cụ marketing, nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh và khách hàng. Môn học đưa ra một nghiên cứu về mối quan hệ giữa tổng hòa marketing, môi trường kinh doanh đang thay đổi và chiến lược tổ chức tổng quan.

(3 tín chỉ)

ORG 6130 Hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu về những gì mà người ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động bên trong và xung quanh các tổ chức. Khóa học này cho phép học viên nghiên cứu cá nhân, nhóm và đặc điểm cấu trúc một cách hệ thống có ảnh hưởng đến hành vi trong tổ chức. Các chủ đề được đề cập trong khóa học này giúp học viên hiểu rõ các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân, các nhóm, các tổ chức và xã hội. Khóa học này nhấn mạnh phương pháp tiếp cận hệ thống một cách năng động để hiểu và tạo thuận lợi cho các mối quan hệ công việc thông qua nghiên cứu sự tương tác những nhu cầu và khả năng của cá nhân, những đặc điểm với mục tiêu của tổ chức, cấu trúc và sáng tạo mang tính dài hạn của tổ chức và giá trị thặng dư đối với cá nhân, nhóm và tổ chức.

(3 tín chỉ)

ACC 6140 Kế toán quản lý

Môn học đưa ra một nghiên cứu chuyên sâu về lý thuyết và thực tiễn kinh tế, bao gồm việc đưa ra quyết định và chính sách quốc gia và quốc tế. Môn học cũng giới thiệu các nền tảng của lý luận kinh tế, các thuật ngữ chủ chốt trọng tâm, thu nhập, thương mại và các khái niệm về phân tích kinh tế.

(3 tín chỉ)

ECO 6150 Kinh tế quản lý

Các chủ đề bao gồm lý thuyết cung cầu cơ bản, phân tích biên, tác động của bối cảnh thị trường (như các cấu trúc độc quyền nhóm hay độc quyền, cạnh tran) và những tương tác chiến lược giữa các công ty áp dụng Lý thuyết Trò chơi. Tác động chính xuyên suốt là về việc sử dụng các lý luận kinh tế để thực hiện các quyết định kinh doanh.

(3 tín chỉ)

FIN 6160 Tài chính quản lý

Môn học này giới thiệu lý thuyết tài chính tổ chức và ứng dụng của lý thuyết với các vấn đề thực tại trong quản lý tài chính tổ chức. Tích hợp các khía cạnh khác nhau của sản xuất, tiếp thị, quản lý, kế toán, giả thuyết thị trường vốn, cơ cấu vốn và cổ tức.

(3 tín chỉ)

MGT 6170 Quản lý điều hành

Giới thiệt các phương pháp khoa học dùng để điều tra các mối quan hệ liên quan tới các hoạt động thiết kế, kế hoạch và thực hiện trong một tổ chức. Các phương pháo toán học của việc nghiên cứu các hoạt động được nhấn mạnh. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm lập trình tuyến tính, phân tích quyết định, lập trình toán học,lý thuyết hàng tồn kho, dự báo và các quá trình ra quyết định Markov.

(3 tín chỉ)

HRM 6180 Quản lý nguồn nhân lực

Đưa ra sự nghiên cứu theo định hướng quản lý của quản lý nguồn nhân lực, cơ cấu, các ứng dụng chức năng và các mối liên hệ quản lý lao động. Dựa trên các lý thuyết đương đại và cổ điển, môn học này tạo nên một phân tích nhân văn và pháp lý của các tổ chức, tập trung vào vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong việc tạo nên các chiến lược tổ chức. Xem xét trách nhiệm của người lãnh đạo để tối ưu hóa hoạt động và đưa ra các quyết định dựa trên các tiêu chí đạo đức.

(3 tín chỉ)

BUS 6190 Quản lý chiến lược Capstone

Môn học được thiết kế để xem xét phân tích vấn đề và đưa ra quyết định liên quan tới chiến lược tổ chức. Sinh viên sẽ nghiên cứu cách thức để phát triển sứ mệnh, đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài để xác định những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức. Khóa học sẽ bao gồm các phân tích như: các phương pháp khách nhau để xây dựng và thực hiện chiến lược, các vấn đề với công nghệ và phát minh, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phi lợi nhuận, cạnh tranh, năng lực cốt yếu, và việc giành lấy và duy trì lợi thế cạnh tranh ở cấp độ tổ chức. Môn học caapstone MBA này có chu vi rộng và tích hợp tất các cả khóa học theo yêu cầu khác.

(3 tín chỉ)