TỔNG QUAN

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Chiến lược chuẩn bị hành trang cho các học viên để trở thành những nhà lãnh đạo hay quản trị chuyên nghiệp trên con đường sự nghiệp riêng của họ hay trong các tổ chức kinh doanh. Chương trình cung cấp các phương pháp cho học viên để phát triển triết lý của họ về lãnh đạo, cũng như để phân tích và suy nghĩ có tính chiến lược và cơ hội nắm bắt các khái niệm và các kỹ thuật liên quan đến lãnh đạo tổ chức. Cuối năm 2012, trường CMU và Công ty Stellar sẽ phối hợp với 1 trường đại học nổi tiếng của Việt Nam để triển khai chương trình Thạc sĩ Quản trị Lãnh đạo Chiến lược tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ...

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

Để có thể được tuyển vào học chương trình thạc sĩ, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận (không phân biệt ngành, chuyên ngành được đào tạo).

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác với chức vụ Giám đốc điều hành, quản lý cấp cao

- Thi viết đầu vào + Phỏng vấn đạt tối thiểu điểm B.

- Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL tối thiểu 530 hoặc Chứng chỉ C tiếng Anh, hoặc tốt nghiệp đại học khoa tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

- Những sinh viên chưa đủ điều kiện đạt bằng cấp về quản trị kinh doanh hoặc chưa theo những khoá học về Kế toán, Kinh tế, Quản lý Tài chính, Quản lý chung và Marketing có thể theo các khoá học nghiên cứu sau được coi là điều kiện tiên quyết để theo học chương trình MBA:

• BUS 5210 nghiên cứu về kế toán

• BUS 5211 nghiên cứu về tài chính

• BUS 5212 nghiên cứu về Marketing

• BUS 5213 nghiên cứu về kinh tế

• BUS 5214 nghiên cứu về quản lý

Tất cả các khoá học nghiên cứu là một học phần riêng. Các khoá học đó có thể được miễn nếu như sinh viên đã hoàn thành chương trình đại học ở cấp độ C hoặc cao hơn. Ngoài ra, các khoá học đó có thể được miễn nếu như sinh viên có nhiều kinh nghiệm làm việc.

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Chương trình lấy bằng thạc sĩ Lãnh đạo Chiến lược bao gồm 39 kỳ tín chỉ. Học viên phải hoàn thành các khoá học cơ bản được đưa ra, các khoá học trọng tâm như dưới đây và hoàn thành một đề án tốt nghiệp cuối khoá học. Học viên phài hoàn thiện các yêu cầu đối với khoá học bằng cách kết hợp những kết quả thi trước đó với những học phần đang theo.

NHỮNG MỤC TIÊU CHUNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐƯỢC THIẾT KẾ NHẰM:

• Tạo điều kiện cho các sinh viên trực tuyến đạt được trình độ học tập chất lượng mà không cần phải đến lớp học theo cách học truyền thống.

• Dành cho sinh viên những nguồn lợi, sự hỗ trợ và ủng hộ cần thiết để họ có thể hoàn thành những yêu cầu của chương trình học.

• Nâng cao sự hài lòng sinh viên thông qua việc các dịch vụ và sự hỗ trợ mà khoa và nhân viên mang lại khi sinh viên hoàn thành chương trình học của mình.

• Cung cấp cho sinh viên những chương trình học chất lượng cao giúp họ trở thành những người học tập không ngừng, những nhà tư duy biết phê bình, những người giải quyết vấn đề một cách khéo léo trong thế giới ngày nay.

• Tạo ra cho những sinh viên của chúng tôi một sự trải nghiệm về giáo dục mang tính thử thách, lý thú và mới mẻ và cùng lúc phát triển nghề nghiệp bằng những thông tin cập nhật nhất và toàn diện nhất trong lĩnh vực mà họ nghiên cứu.

• Khuyến khích việc học tập và thu thập kiến thức của sinh viên thông qua công việc nghiên cứu, những tiêu chuẩn học thuật cao, những khóa học sát thực tiễn và bằng việc sử dụng những nguồn công nghệ mới mẻ nhất.

• Sử dụng các kiến thức của sinh viên thu thập được để tăng cường chức năng của lĩnh vực chuyên môn và cộng đồng nơi họ sống và làm việc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO

Các khóa học chính (Bắt buộc) 39 kỳ tín chỉ

Mã số khóa học                              Tiêu đề                               Tín chỉ

MIS 6110                      Hệ thống thông tin quản lý                           3

LED 5531                     Các lý thuyết và khái niệm về lãnh đạo           3

LED 5541                     Lãnh đạo và quá trình lãnh đạo                      3  

LED 5545                     Sự lãnh đạo trong các tổ chức                        3

BUS 5581                     Cố vấn và huấn luyện                                   3

ORG 6130                     Hành vi tổ chức                                            3

ENT 6431                      Doanh nhân                                                3

HRM 6180                     Quản lý nguồn nhân lực                                3

LED 6851                     Giải quyết xung đột                                      3

LED 6900                     Đàm phán/Thương lượng                               3

LED 6910                     Các hoạt động theo nhóm & độ                      3

LED 6920                     Quản lý sự thay đổi                                       3

BUS 6190                     Quản lý chiến lược Capstone                          3

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý đã trở thành nhiệm vụ cho tất cả các cấp quản lý và các khu vực chức năng của doanh nghiệp. Ngày nay, công ty kỹ thuật số có rất nhiều cơ hội (cũng như những thách thức) mà công nghệ mang lại.

Khóa học này tập trung cung cấp cho các học viên sự hiểu biết về bản chất của công ty kỹ thuật số và các vấn đề quan trọng trong việc tổ chức và quản lý doanh nghiệp. Các nhà quản lý của công ty kỹ thuật số cần xác định những thách thức mà doanh nghiệp của họ phải đối mặt, hiểu được những công nghệ đó sẽ giúp cho họ vượt qua những thử thách này; thiết kế quá trình kinh doanh nhằm tận dụng lợi thế của công nghệ và tạo ra các thủ tục và chính sách quản lý để thực hiện các thay đổi cần thiết.

(3 tín chỉ) 

Lãnh đạo và quá trình lãnh đạo

Khóa học này được thiết kế nhằm phục vụ các nội dung như: yếu tố xúc tác cho các học viên về tư duy lãnh đạo, đối thoại và quá trình lãnh đạo. Các học viên tham gia khóa học này nên đặt chính mình vào bối cảnh lãnh đạo để hiểu được hiện tượng và sự phức tạp liên quan đến lãnh đạo tổ chức. Bằng việc hiểu quá trình lãnh đạo, các học viên có thể kết nối với thành phần chủ chốt liên quan đến quá trình lãnh đạo cụ thể như: nhà lãnh đạo, người giám sát, bối cảnh, quá trình và các kết quả. Bởi vì quá trình lãnh đạo gồm cả hai thành phần là sự tương tác và tính năng động nên một thành phần sẽ ảnh hưởng đến thành phần khác và các học viên tham gia khóa học lãnh đạo cần hiểu sự năng động này giúp họ hiểu được quá trình lãnh đạo. Khóa học này chuẩn bị cho học viên để trở thành nhà lãnh đạo có uy tín bằng cách đưa 2 nội dung trên vào thảo luận vượt xa lý thuyết lãnh đạo.

(3 tín chỉ)

Sự lãnh đạo trong các tổ chức

Khóa học này chuyên về tính lãnh đạo trong các tổ chức. Sự tập trung hàng đầu là lãnh đạo quản lý như đối nghịch với lãnh đạo nghị viện, lãnh đạo trong phong trào xã hội hoặc lãnh đạo mang tính tự phát trong các tổ chức phi chính thức. Khóa học này giới thiệu một cuộc khảo sát lớn về lý thuyết và nghiên cứu mở rộng về lãnh đạo trong các tổ chức chính thức. Chủ đề về hiệu quả lãnh đạo là chủ để của sự thu hút đặc biệt, và cuộc thảo luận nhằm quay về câu hỏi: điều gì để một người trở thành nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng.

Cùng với việc tập trung vào việc lãnh đạo hiệu quả trong các tổ chức, khóa học này đặc biệt cần thiết đối với các học viên hiện là nhà quản lý, hoặc người mong muốn trở thành nhà quản lý trong tương lai cũng như đối với nhà quản lý đang tìm kiếm điều gì đó hơn là những câu trả lời hời hợt cho những khúc mắc về sự lãnh đạo. Mặc dù đây là giáo trình chính cho khóa học này, ngoài ra còn có những tài liệu bổ sung trong chương trình học, rất hữu ích trong việc trang bị thêm những kiến thức chuyên sâu và học thuật về khả năng lãnh đạo trong các tổ chức.

(3 tín chỉ)

Cố vấn và Huấn luyện

Khóa học này đưa ra sự giới thiệu về những công cụ cần thiết mà nhà lãnh đạo hay nhà quản lý sử dụng để trở thành một cố vấn hay chuyên gia đào tạo có uy tín. Các chủ đề của khóa học bao gồm: Xây dựng lòng tin, thể hiện sự đồng cảm, lắng nghe chủ động, sử dụng chiến thuật mang tính ảnh hưởng, giúp đỡ người khác thiết lập mục tiêu, giám sát thực hiện, đưa ra ý kiến phản hồi, khuyến khích các hành động tích cực, ngăn cản các hoạt động tiêu cực, đào tạo các thành viên trong nhóm, giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề, giúp đỡ người khó khăn. Phát triển huấn luyện hiệu quả và kỹ năng giao tiếp là những vấn đề rất quan trọng đối với tổ chức nhằm xây dựng mối quan hệ hòa hợp giữa các đồng nghiệp, tạo ra sự thay đổi tích cực mang tính định hướng, nâng cao lòng tự trọng cá nhân trong các tổ chức. Khóa học này nhấn mạnh vào việc học những kinh nghiệm và kỹ năng liên quan đến tính hiệu quả và cách giải quyết vấn đề cần thiết trong cách thức quản lý hiện nay.

(3 tín chỉ)

Hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu về những gì mà người ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động bên trong và xung quanh các tổ chức. Khóa học này cho phép học viên nghiên cứu cá nhân, nhóm và đặc điểm cấu trúc một cách hệ thống có ảnh hưởng đến hành vi trong tổ chức. Các chủ đề được đề cập trong khóa học này giúp học viên hiểu rõ các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân, các nhóm, các tổ chức và xã hội. Khóa học này nhấn mạnh phương pháp tiếp cận hệ thống một cách năng động để hiểu và tạo thuận lợi cho các mối quan hệ công việc thông qua nghiên cứu sự tương tác những nhu cầu và khả năng của cá nhân, những đặc điểm với mục tiêu của tổ chức, cấu trúc và sáng tạo mang tính dài hạn của tổ chức và giá trị thặng dư đối với cá nhân, nhóm và tổ chức.

(3 tín chỉ)

Doanh trí

Khóa học này là nền tảng đạt được tham vọng của các chủ doanh nghiệp nhỏ. Các học viên sẽ khai thác từng bước các thủ tục cần thiết nhằm thiếp lập và quản lý một doanh nghiệp nhỏ. Các chủ đề của khóa học bao gồm sự phát triển kế hoạch kinh doanh, các chiến lược thâm nhập thị trường, tổ chức và vấn đề tài chính, và các nhân tố quan trọng cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khóa học này cung cấp cho học viên các kỹ năng xây dựng, thực hiện, đầu tư, tư vấn hoặc tham khảo các dự án hợp tác ở bất kỳ điểm nào trên con đường sự nghiệp của họ. (3 tín chỉ)

Quản lý nguồn nhân lực

Khóa học này cung cấp cho các học viên những kiến thức về quản lý nguồn nhân lực, cơ cấu, những ứng dụng chức năng và quản lý các mối quan hệ quản lý lao động.

(3 tín chỉ)

Giải quyết Xung đột

Khóa học này nhằm giới thiệu cho các học viên cơ sở và những lý thuyết cơ bản của quản lý xung đột. Khóa học này bao gồm phần giới thiệu học thuật liên quan đến xung đột: nguồn gốc của xung đột, lý thuyết xung đột và kết hợp cái nhìn khái quát làm thế nào để giải quyết xung đột giữa các cá nhân với xung đột giữa các nhóm, tổ chức, cộng đồng, quốc tế và xung đột về văn hóa. Các học viên sẽ đạt được những kỹ năng quan trọng trong việc hòa giải xung đột giữa các bên, hòa giải công cộng, cũng như những kỹ năng trong việc hòa giải. Khóa học này cung cấp các nguyên tắc trọng tâm của việc quản lý xung đột một cách hiệu quả trong nhiều bối cảnh khác nhau, đặc biệt trong môi trường làm việc. Bằng việc kết hợp các nghiên cứu và các ví dụ cập nhật nhất, các học viên sẽ được cung cấp những nền tảng cơ sở về lý thuyết và thực tế trong việc quản lý xung đột.

(3 tín chỉ)

Đàm phán/Thương lượng

Khóa học này thảo luận về bản chất của các cuộc đàm phán khó giải quyết. Chúng ta xem xét bản chất của các bế tắc - Điều gì làm cho các cuộc đàm phán không thực hiện được - và thảo luận về bốn yếu tố khiến cho các cuộc đàm phán khó giải quyết bao gồm: các bên tham gia đàm phán, thiết lập đàm phán, các loại vấn đề, và quá trình quản lý xung đột. Chúng ta tìm hiểu về những sai lầm cơ bản mà người đàm phán gây ra dẫn tới cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Cuối cùng, chúng ta thảo luận các chiến lược mà người đàm phán có thể sử dụng để giải quyết các bế tắc và giúp cho các cuộc đàm phán tiếp tục được thực hiện. Sau đó, chúng ta hướng tới phần bổ sung và các ảnh hưởng của quyền lực, các chiến lược và những thông điệp mang tính khả thi mà các cá nhân thực hiện nhằm đạt được sự thay đổi thái độ và hành vi mong muốn. Trong các cuộc đàm phán, các nhà đàm phán thường xuyên phải thuyết phục đối phương rằng họ đã cung cấp một cái gì đó có giá trị. Điều họ đã đưa ra là hợp lý nhất có thể thực hiện được.

Các nhà đàm phán cũng có thể muốn thay đổi niềm tin của đối phương về tầm quan trọng của những mục tiêu của riêng họ và thuyết phục họ rằng những sự nhượng bộ của họ không có giá trị như họ tin tưởng lúc ban đầu.

Các nhà đàm phán có thể miêu tả chính mình như người dễ mến mà cần được đối xử tốt. Tất cả những nỗ lực trên được thiết kế để sử dụng thông tin, cũng như những phẩm chất của người gửi và người nhận thông tin đó, để điều chỉnh vị trí, nhận thức, và ý kiến của bên kia, chúng ta gọi đây là nhóm các chiến thuật và có ảnh hưởng.

(3 tín chỉ)

Các hoạt động theo nhóm- đội

Khóa học này cung cấp cho học viên từng nguyên tắc và thực hành về nhóm truyền thông nhỏ và hướng dẫn các học viên phát triển và áp dụng tư duy phê phán trong việc giải quyết vấn đề của nhóm. Các thành viên tham gia nhóm là những người đang trau dồi kinh nghiệm. Sinh viên được trang bị các công cụ giúp họ hướng tới giải quyết vấn đề. Nghiên cứu và lý thuyết cũng được đưa ra nhằm giúp học viên hiểu rằng các hành vi giao tiếp sẽ mang lại kinh nghiệm làm việc theo nhóm một cách tổng quan và làm việc hiệu quả theo nhóm là điều cần thiết hiện nay.

(3 tín chỉ)

Quản lý sự thay đổi

Khóa học này cung cấp các công cụ mới mang lại sự hiểu biết và quản lý sự ảnh hưởng thay đổi nhanh chóng của môi trường. Ngày nay, các tổ chức phải đối mặt với những sự phức tạp và thay đổi ngày càng tăng. Phần lớn các chiến lược kinh doanh mới hình thành, dù có tinh vi hoặc khéo léo như thế nào nhưng luôn thất bại khi thực hiện. Một số trường hợp, các chiến lược đó chết yểu hoặc thành công nửa vời so với kế hoạch ban đầu; ở một số trường hợp khác các chiến lược đơn giản là không bao giờ được thực hiện một các đồng bộ. Công ty phát triển hay thất bại đều không phụ thuộc vào chiến lược sáng suốt hoặc thông minh, mà phụ thuộc vào khả năng thực hiện chiến lược của họ. Khóa học này chỉ ra những thách thức về quản lý trong việc thực hiện chiến lược, đặc biệt xem xét các thành tố của tố chức cần được vạch ra để hỗ trợ chiến lược cũng như những khó khăn lớn trong việc thay đổi của một tổ chức. Do đó, khóa học này dựa vào 2 khuôn khổ bao trùm: thứ nhất là mô hình liên kết tổ chức; thứ hai là mô hình quản lý quá trình thay đổi. Khóa học sẽ nhấn mạnh vào sự ứng dụng và thực tiễn, chủ yếu sử dụng các bài học tình huống. Khóa học trang bị cho các cấp lãnh đạo của bất kì cấp độ tổ chức nào trở thành các nhân tố thay đổi thành công.

(3 tín chỉ)

Quản lý chiến lược

Khóa học này được thiết kế nhằm mang đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về các nguyên tắc, các lý thuyết và quan niệm về việc quản lý chiến lược. Trong suốt khóa học này, các học viên sẽ xem xét các khái niệm cơ bản trong việc phân tích vấn đề và đưa ra quyết định cho các chiến lược của doanh nghiệp. Các học viên sẽ học cách làm thế nào để phát triển những sứ mệnh đã tuyên bố và đánh giá được môi trường nội bộ lẫn bên ngoài để xác định được điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức. Khóa học này sẽ bao gồm việc phân tích những phương pháp khác nhau trong việc thiết lập và thực hiện chiến lược, cũng như các vấn đề lớn liên quan đến công nghệ, sự đổi mới, các doanh nghiệp liên doanh hoặc các doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận. Khóa học MBA là khóa đạo tạo trong phạm vi rộng, hợp nhất với tất cả các khóa cần thiết khác. Khóa này tập trung vào các vấn đề phân tích, xây dựng và thực hiện chiến lược mà cấp quản lý cao cấp nhất đang phải đối mặt. Khóa học MBA sẽ bao gồm các chủ đề như sự cạnh tranh, năng lực cốt lõi, đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, tổng công ty và các cấp mang tầm cở quốc tế, quản trị doanh nghiệp, cấu trúc, quản lý doanh nghiệp.

(3 tín chỉ)