Đại học Tổng hợp California Miramar (www.calmu.edu) đào tạo sinh viên và học viên đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Các chương trình giáo dục và đào tạo của CMU được các tổ chức giám định Đại học đánh giá và kiểm định chất lượng giảng dạy, gồm có: Hội đồng Giám định các trường Đại học và Cao đẳng độc lập (www.acics.org); Hội đồng Giám định Giáo dục và Đào tạo từ xa (www.detc.org)

 

CMU có tên trong danh sách các trường Đại học đã được công nhận và giám định chất lượng của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (www.ed.gov) và Hội đồng Giám định Đại học (www.chea.org), được Sở Giáo dục bang California, Hoa Kỳ cấp phép.

CMU có cơ sở đào tạo liên minh với Đại học Quốc tế Alliant (Alliant International University) được Tổ chức các Trường Đại học và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ (www.wasc.org) giám định chất lượng giáo dục và đào tạo.