Giới thiệu
Tổ hợp Giáo dục, Đào tạo và Tư vấn Quốc tế Stellar Management là một tổ chức chuyên ngành về quản lý và quản trị kinh doanh do các giáo sư và chuyên gia Hoa Kỳ thành lập vào cuối năm 2007.

Nhóm giáo sư & chuyên gia này đã có nhiều năm làm việc ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là đã từng tham gia giảng dạy các môn về quản lý, quản trị kinh doanh cho hầu hết các tập đoàn, các tổng công ty hàng đầu của Việt Nam
Video
Khách hàng / Đối tác